วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุวพันธ์ุ’ เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนที่ จ.สงขลา

“สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ” รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ลำดับ 352 ที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อบูรณาการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค.60 ที่อ.บางกล่ำ จ.สงขลา นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายถาวร พรหมชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.อ. ทรงชัย ศิริโชติ ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวพรพรรณ มณีสถิตย์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. และน.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเดช

นายสุวพันธ์ุ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรมผ่านกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนมาโดยตลอด และได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นโฆษกชาวบ้าน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่คนในชุมชน เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรม ในการหยิบยื่นความยุติธรรมให้ถึงมือประชาชน รวมถึงเป็นผู้จัดการการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

"ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติข้อพิพาทด้วยบทบาทของคนในชุมชนที่รู้จักและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนก่อนเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้นโยบายของรัฐบาล" นายสุวพันธุ์ กล่าว

ด้านน.ส.ปิติกาญจน์ เปิดเผยว่า อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นภาคประชาชนที่มีศักยภาพและพลังความเข้มแข็งที่สามารถรวมตัวกันจัดตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน” ปัจจุบัน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้เปิดมาแล้ว 351 ศูนย์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นลำดับที่ 352 และที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการยกระดับมาตรฐานของศูนย์ฯ ดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยในอนาคตจะขยายการบริการความยุติธรรมสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่.

“สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ” รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ลำดับ 352 ที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อบูรณาการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน 7 ต.ค. 2560 12:26 7 ต.ค. 2560 13:36 ไทยรัฐ