วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำดีด้วยใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เผยแพร่ภาพพระกรณียกิจของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” และทรงปฏิบัติธรรม ประทับค้างแรม ณ วัดป่ามุตโตทัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เผยแพร่ภาพพระกรณียกิจของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” และทรงปฏิบัติธรรม 7 ต.ค. 2560 01:02 7 ต.ค. 2560 02:46 ไทยรัฐ