วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่คืบ 90%-เขตของบปูลู่วิ่ง

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตธนบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ว่า ขณะนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีความคืบหน้าร้อยละ 90 เหลือเพียงการจัดระเบียบป้ายโฆษณา นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตธนบุรีได้เสนอของบประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยเฉพาะการปูลู่วิ่ง รองรับประชาชนที่มาใช้พื้นที่บริเวณนี้สำหรับออกกำลังกายช่วงเย็น 16.00-22.00 น. ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่ามีผู้มาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง มากถึงวันละ 5-600 คน และจากผลสำรวจความคิดเห็นพบว่า ร้อยละ 90 อยากให้ กทม. พัฒนาทางวิ่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ กทม.ได้ทักท้วงว่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จึงได้ตัดงบประมาณจำนวนนี้ออกไปก่อน แต่สำนักงานเขตธนบุรีเตรียมเสนอของบประมาณอีกครั้ง.

นายมนัส ประจวบจินดา ผอ.เขตธนบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ว่า ขณะนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีความคืบหน้าร้อยละ 90 เหลือเพียงการจัดระเบียบป้ายโฆษณา 7 ต.ค. 2560 00:09 7 ต.ค. 2560 02:17 ไทยรัฐ