วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“พุฒิพัฒน์” ย้ำ 5 จุดเน้นสร้างแบรนด์ พม.

“พุฒิพัฒน์” ย้ำ 5 จุดเน้นสร้างแบรนด์ พม.

  • Share:

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงาน พม.ประจำปีงบประมาณ 2561” ว่า จุดเน้นปีงบประมาณ 2561 ที่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการให้เกิดขึ้นคือ 1.พัฒนา พม.ให้เป็นกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์ นำไอทีมาใช้มากขึ้นเพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดเวลา 2.จัดทำแผนที่สังคมหรือโซเซียลแม็ป เพื่อเป็นข้อมูลการทำงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ เช่น ปัญหาสังคมอยู่ในพื้นที่ใดมากก็จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง ที่สำคัญหากหน่วยงานใดต้องการทราบข้อมูลด้านสังคม พม.ต้องมีคำตอบให้ได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3.มีการบริหารจัดการที่ดี หรือสมาร์ทออกาไนเซชั่น ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี หรือสมาร์ทลุค เพื่อให้เกิดการยอมรับของผู้รับบริการ การจัดการองค์กรที่ดี หรือสมาร์ทออฟฟิศ และการบริการที่ดี หรือสมาร์ท เซอร์วิส 4.สร้างเครือข่ายการทำงาน หรือสมาร์ท เน็ตเวิร์ก และ 5.สร้างแบรนด์ พม. ทั้งนี้ พม.มีดีเอ็นเอคือการช่วยเหลือผู้คน จึงเชื่อมั่นว่าแม้ พม.จะมีบุคลากรและงบประมาณจำกัด แต่เราสามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยทีมเวิร์กของความร่วมมือและความเชื่อมั่นว่าเราทำได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้