วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดเกณฑ์บริหาร “งบบัตรทอง” ปี 61

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ปาฐกถาพิเศษในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืองบบัตรทอง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อทำความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินับเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

โดย สธ. สปสช. และทุกภาคส่วนประชารัฐต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมุ่งทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน สำหรับในปีงบฯ2561ในการบริหารงบบัตรทองได้มีการหารือกันมากกว่าที่ผ่านมา ผ่านคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินงบบัตรทองทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น โดยในการดำเนินการงบบัตรทองหลักการปีนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และขอย้ำว่างบที่เป็นเงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่ให้มาบริหารบัตรทองต้องเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีประชาชนสุขภาพดีเป็นเป้าหมายและต้องมีการประเมินผลเป็นระยะ ไม่รอให้เกิดปัญหาใหญ่ก่อน เมื่อมีเสียงกระซิบเข้ามาต้องรีบมาหารือกัน

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ส่วนกองทุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพึงระยะยาว (LTC) ในปี 2561 มีการเพิ่มงบเป็น 1,200 ล้านบาท แต่ผลประเมินโครงการที่ผ่านมาพบว่า งบที่จ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลับติดปัญหาเบิกจ่ายไม่หมด หากปล่อยไว้ในปี 2561 ย่อมเกิดปัญหาแน่นอน ดังนั้น สธ.และ สปสช.ได้ร่วมกันลงพื้นที่ อปท.เพื่อดูปัญหาที่ติดขัด รวมทั้งดูการดำเนินงานของ อปท.ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ทุกภาค อาทิ บอร์ด สปสช. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ผู้รับบริการ ภาคประชาชน และกลุ่มโรงเรียนแพทย์ มีการทำงานร่วมกันทำให้เกิดการจัดระบบเชื่อมโยงบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี 3 ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินต่อ ได้แก่ 1.ประชาชนมีสุขภาพดี 2.การบริหารงบจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3.การจัดการ โดยมีพันธมิตรที่มีจุดยืนร่วมกันเป็นกลไกสำคัญ เพื่อทำให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ปาฐกถาพิเศษในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6 ต.ค. 2560 23:31 7 ต.ค. 2560 01:57 ไทยรัฐ