วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั้นไทยศูนย์กลางอัญมณี

ปั้นไทยศูนย์กลางอัญมณี

  • Share:

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) เปิดเผยว่า จีไอทีได้วางยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพื่อเร่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกภายในปี 2564 โดยจะเน้นการเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นสากล, การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลกและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐาน, การพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์, การเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และการเป็นหน่วยงานกลางอย่างมืออาชีพในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับแผนงานเร่งด่วนในปี 2561 ที่จะเร่งดำเนินการมี 7 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง, พัฒนาช่างฝีมือ พนักงานขายไปจนถึงผู้ประกอบการ, ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลตินัม, รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับทั่วประเทศ, ตั้งศูนย์ให้บริการครบวงจร เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และรับปัญหาจากผู้ประกอบการ, พัฒนาระบบ e-Service เพื่อช่วยในการตรวจสอบอัญมณีออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดงาน World Jewelry Confederation : CIBJO Congress 2017 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย.2560 ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกมีผู้เข้าประชุมทั้งในและต่างประเทศ 350 คน และในช่วงการจัดงานดังกล่าว ยังมีการจัดงาน World Ruby Forum ในวันที่ 4 พ.ย.2560 เพื่อแสดงศักยภาพของทับทิมไทยด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้