วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรี มอบถุงพระราชทาน ร.10 เป็นขวัญกำลังใจ จนท. ราษฎร จ.นราธิวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่อ.สุคีริน จ.นราธิวาส  

วันที่ 6 ต.ค. เวลา 11.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน กับมอบถุงพระราชทาน จำนวน 100 ถุง ให้ประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง เยี่ยมผู้ป่วยหนัก และทารกแรกเกิด กับมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เสร็จแล้ว เดินทางไปยังหน่วยทหารพรานที่ 4816 มอบถุงพระราชทานแก่หัวหน้าหน่วยและกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง ถวายถุงพระราชทานแด่พระสงฆ์ และมอบถุงพระราชทานแก่ทหารและกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในโอกาสนี้ ได้เชิญกระแสทรงห่วงใย และทรงชื่นชม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ประชาชน ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทราบ ต่างปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่อ.สุคีริน จ.นราธิวาส 6 ต.ค. 2560 22:15 6 ต.ค. 2560 22:26 ไทยรัฐ