วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุวพันธ์ุ’ ลงสงขลา เดินหน้างานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชน

รมว.ยุติธรรม ลงใต้ เยี่ยมชม สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค

เมื่อวันนี้ 6 ต.ค. ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย นายถาวร พรหมชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.อ.ทรงชัย ศิริโชติ ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม น.ส.พรพรรณ มณีสถิตย์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 โดยมี นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนภาคประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอบคุณที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงิน ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และให้ความช่วยเหลือในเรื่องของคดีความ ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เสียหาย ที่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผู้แทนจากภาคประชาชน ในฐานะเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวถึงการเป็นจิตอาสาในบทบาทของเครือข่ายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ทั้งนี้ นายสุวพันธุ์ เผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคต่อไป.

รมว.ยุติธรรม ลงใต้ เยี่ยมชม สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค 6 ต.ค. 2560 18:50 6 ต.ค. 2560 19:16 ไทยรัฐ