วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ ชวนคนน่านตักบาตรออกพรรษา พร้อมมอบรางวัล'คนดีศรีเมืองน่าน'2560

ชาวน่านร่วมกันทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ประจำปี 2560 รวมทั้งคัดเลือกผู้ที่ทำความดีด้านต่างๆ และช่วยเหลือสังคมให้เป็น "คนดีศรีเมืองน่าน"...


เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 ที่วัดพระธาตุเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560 โดยอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับเทศบาลตำบลดู่ใต้ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองน่าน และวัดพระธาตุเขาน้อย

ร่วมกันจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาให้คงอยู่สืบไป พร้อมกันนี้สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน ได้คัดสรรผู้ที่ทำความดีด้านต่างๆ จากทุกสาขาอาชีพ ได้ช่วยเหลือสังคม ด้วยดีตลอดมา เพื่อให้เป็น คนดีศรีเมืองน่าน

โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต. อ.ไชยสถาน จังหวัดน่าน นายเชิดชัย วงศ์สายญาติ กำนันตำบลบ่อ, นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ กำนันตำบลสะเนียน, นายทเวทย์ บุญตา เกษตรกร/ผู้ใหญ่บ้านน้ำครกใหม่, นายอรุณศิลป์ ดวงมูล เกษตรกร/ศิลปินพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ปิ เป็นต้น.

ชาวน่านร่วมกันทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ ประจำปี 2560 รวมทั้งคัดเลือกผู้ที่ทำความดีด้านต่างๆ และช่วยเหลือสังคมให้เป็น "คนดีศรีเมืองน่าน"... 6 ต.ค. 2560 17:33 6 ต.ค. 2560 17:42 ไทยรัฐ