วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวปฏิทินปลูกข้าวหวังช่วยชาวนาลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

สยามคูโบต้าเปิดตัวปฏิทินปลูกข้าว หวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พร้อมร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ กรมการข้าว และเจ้าของแปลงนาทดลองปลูก 3 ปี กระทั่งพบว่าเป็นผลสำเร็จ...

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้าเปิดตัวปฏิทินปลูกข้าวช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหลังจากร่วมกับผู้เชี่ยวชาญข้าวจากญี่ปุ่นศึกษาทำปฏิทินการปลูกข้าว พร้อมร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ กรมการข้าวและเจ้าของแปลงนาทดลองปลูก 3 ปี กระทั่งพบว่าเป็นผลสำเร็จตามคาดเกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวอย่างที่ญี่ปุ่นทำสำเร็จมาแล้ว

จากการเริ่มศึกษาการปลูกข้าวจากผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่ได้กระบวนการจัดการเพาะปลูก ซึ่งศึกษาตั้งแต่พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี และข้าวพิษณุโลก ที่เป็นข้าวขาวไม่ไวแสง กระบวนการจัดการที่ทำไว้ในปฏิทินข้าวจะแนะนำตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการศึกษาพื้นที่ ว่าแต่ละภาคนิยมการปลูกข้าวชนิดใด ดินชนิดไหนเหมาะสม 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า พื้นที่ศึกษานำร่อง จ.สุรินทร์ จะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ.พิษณุโลก ทดลองปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก ส่วนพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทดลองปลูกข้าวปทุมธานี ซึ่งการทำวิจัย ทดลอง ตามปฏิทินข้าว ได้แนวทางจากญี่ปุ่น ตั้งแต่การเตรียมพันธุ์ข้าว การเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษาให้ปุ๋ย ควบคุมน้ำ รวมไปถึงติดตามการเจริญเติบโต การสมบูรณ์พันธุ์ วิธีการตรวจสอบตั้งแต่ความยาวข้าว ปล้องข้าว ความเขียว เพื่อให้รู้ว่าข้าวแต่ละพันธุ์มีความต้องการปุ๋ยที่แตกต่างกัน การตรวจสอบติดตามนี้ นอกจากช่วยให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิต การจัดการแปลงนายังมีความเหมาะสมกับพันธุ์ข้าว ป้องกันไม่ให้ต้นข้าวหักล้มได้ง่าย

น.ส.กมลรัตน์ วินิจสกุลไทย เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร บริษัท สยามคูโบต้า กล่าวว่า เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตไม่สูง จึงคิดศึกษาปฏิทินการปลูกข้าว โดยมีแนวคิดมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวจากประเทศญี่ปุ่น ปฏิทินดังกล่าว ได้ศึกษาวิธีการจัดการ การเพาะปลูก แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์ และวิธีการปลูกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปลูกข้าว ให้เกษตรกรใช้ในการวางแผนเพาะปลูก การจัดการผลิต เพื่อเข้าใจระยะเวลาช่วงใดควรปลูกข้าว ผลผลิตตอบแทนสูงสุด โดยปฏิทินข้าวที่ประเทศญี่ปุ่นมีใช้กันมานานแล้ว เพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิตข้าวในประเทศไม่ให้แปรปรวนให้รู้ว่าช่วงไหนมีความเสี่ยงโรคแมลง ก่อนการทำปฏิทิน จะมีการศึกษาข้อมูลซึ่งมีความแตกต่าง ทั้งพันธุ์ข้าว ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เพื่อให้รู้ว่าควรดูแลอย่างไร จากนั้นร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ กรมการข้าว และศูนย์วิจัยข้าว เพื่อให้ได้ผลที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ในหลายๆ พื้นที่ เช่น จ.สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา และพิษณุโลก ทั้งช่วงระยะเวลา วิธีการปฏิบัติในแปลง วิธีการดูแลในแต่ละระยะสำหรับปฏิทินข้าว ประกอบด้วย ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาการเติบโต แตกกอ แต่ละระยะข้าวควรมีการเจริญเติบโต อย่างไรข้าวจึงได้คุณภาพ รวมไปถึงจุดวิกฤตแต่ระยะ เพื่อให้สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ ยังมีการแนะวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและแม่นยำตามช่วงระยะเวลา ทำให้ต้นทุนไม่สูง ป้องกันการหักล้มต้นข้าวก่อนการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการวางแผนการตลาดได้ และในอนาคต ปฏิทินข้าวจะเพิ่มการกำหนดเป้าหมาย ย้อนกลับไปศึกษาองค์ประกอบที่มีผล เช่น การเก็บ จำนวนรวงต่อพื้นที่ จำนวนเมล็ด จำนวนเมล็ดต่อรวง น้ำหนักเมล็ด ทั้งหมดจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถวางแผนการเพาะปลูก ดูแลรักษาแปลงให้ถูกต้องตามช่วงเวลา ควบคุมจุดวิกฤติ ประเมินผลผลิตแต่ละฤดูกาล สามารถคาดคะเนได้ และทำให้รู้ว่าช่วงไหนที่ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามคาด อย่างไรก็ตาม ในปีหน้า 2561 จะเพิ่มพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 โดยนำไปใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคูโบต้า ซึ่งการศึกษาข้าวแต่ละสายพันธุ์ ใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อให้ข้อมูลมีความละเอียดแม่นยำมากขึ้น โดยการปลูกข้าวที่ยึดหลักปฏิทินข้าวในพื้นที่โครงการนำร่อง ผลผลิตจากเดิม 400 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 480 กิโลกรัมต่อไร่.

สยามคูโบต้าเปิดตัวปฏิทินปลูกข้าว หวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พร้อมร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ กรมการข้าว และเจ้าของแปลงนาทดลองปลูก 3 ปี กระทั่งพบว่าเป็นผลสำเร็จ... 6 ต.ค. 2560 16:50 6 ต.ค. 2560 17:17 ไทยรัฐ