วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคาะวันรับสมัคร กกต.ใหม่ 19 ต.ค.-10 พ.ย.นี้

ที่ประชุม กกต. กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคล นั่ง กกต. ชุดใหม่ 19 ต.ค.-10 พ.ย.นี้ คาดสรรหาเสร็จภายใน 90 วัน ...

วันที่ 6 ต.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน เป็นครั้งแรกเพื่อดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการสรรหา

เบื้องต้น ที่ประชุมได้กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-10 พ.ย. 60 คาดว่าจะสรรหาเสร็จภายใน 90 วันตามที่กฎหมาย และที่ประชุมได้มีนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อร่างประกาศและระเบียบต่างๆ ในวันที่ 18 ต.ค. 


ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กกต. ประกอบด้วย 1. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน 2. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. 3. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด 4. บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง คือ นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 5. บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง คือ นายไพโรจน์ กัมพูสิริ และ 6. บุคคลซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่งตั้ง คือ นายประเสริฐ โกศัลวิตร


ที่ประชุม กกต. กำหนดให้เปิดรับสมัครบุคคล นั่ง กกต. ชุดใหม่ 19 ต.ค.-10 พ.ย.นี้ คาดสรรหาเสร็จภายใน 90 วัน ... 6 ต.ค. 2560 14:36 8 ต.ค. 2560 09:58 ไทยรัฐ