วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมขนส่งฯขอความร่วมมือผู้ประกอบการ “หลีกเลี่ยง” การขนส่งช่วงงานพระราชพิธี

เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560 ด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะจัดให้เพียงพอ พร้อมเข้มงวดมาตรการอำนวยความสะดวกและตรวจสอบความปลอดภัยตาม Checklist ทุกคน ทุกคัน ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงงานพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธี สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้องจนมีความจำเป็นต้องจอดรถบนทางเดินรถหรือไหล่ทางในเวลากลางคืน ต้องเปิดสัญญาณไฟกะพริบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรถ หรือแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เตือนที่ผู้ใช้รถคันอื่นสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากกรณีชนท้าย พร้อมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กำชับทุกหน่วยงานจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันตาม checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเดินทาง พร้อมเพิ่มความเข้มข้นมาตรการดูแลความปลอดภัยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วยการติดตามการขับขี่ การใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุการณ์หรือร้องเรียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS หากพบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบประชาชน รถบรรทุกขับขี่อันตรายเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการตามกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด และผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถร่วมกันดูแล มอบบริการที่ดี มีน้ำใจ ขับขี่ปลอดภัย เพื่อประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยง การขนส่งช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560 6 ต.ค. 2560 14:26 6 ต.ค. 2560 15:22 ไทยรัฐ