วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนจากแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนจากแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

  • Share:

"มีโครงการที่พระประแดง แต่ถ้าพูดไปพูดมาเขาเอาเรือของกองทัพเรือ เขาสร้างเรือใหญ่ เขาบอกว่าให้ไปเรือนี้ ก็เลยเอาเรือนั้นมาจอด เรือสวยด้วย ก็เลยร่ำลือกันใหญ่ว่าพรุ่งนี้จะเสด็จฯ เรายังไม่ไป เพราะว่ามีงาน มีงานตลอดปี ตลอดทั้งเดือน ก็เลยต้องปฏิเสธ เขาบอกว่าไม่ใช่พรุ่งนี้ มะรืนนี้สิไป บอกว่าจะไป จะไปเยี่ยมโครงการที่พระประแดง บอกว่ายังไม่ไป ไม่เชื่อ แต่ทำไปทำมาก็เชื่อ เรือไม่เอามาแล้ว ไม่งั้น เอาเรือมาจอดให้เราไป เราก็เลยบอกว่าเรือนี้ใช้น้ำมัน เปลืองน้ำมันเหมือนกัน แต่เราจะใช้ไบโอดีเซล เขาบอกว่าใช้ไม่ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ เราไม่ไป แต่เรือที่เป็นเรือแท็กซี่ เขาใช้ไบโอดีเซลได้ เดี๋ยวนี้กำลังพัฒนา ไบโอดีเซล เพราะว่าถ้าใช้ดีเซล เปลือง แล้วก็ดีเซลมันจะหมดโลกแล้ว แต่ไบโอดีเซลแบบฝรั่ง 100 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าไบโอเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ เราไม่ยอม เราจะใช้ไบโอดีเซล 100 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ดีเซลแบบไบโอ แบบพืชใช้ 100 เปอร์เซ็นต์"

จากพระราชดำรัสบางตอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ทำให้กองทัพเรือเร่งดำเนินการปรับปรุงเรืออังสนาที่กองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 สามารถใช้ไบโอดีเซล 100% ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อช่วยบรรเทาภาระของประเทศในยามวิกฤติมาช้านาน ทรงเล็งเห็นว่า บ้านเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นหลัก ถ้าเกิดพึ่งพาการใช้น้ำมันจากฟอสซิลมากเกินไปก็จะเกิดความไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน 

พระองค์มีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือเกษตรกรส่วนหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศส่วนหนึ่ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มต้นใน พ.ศ. 2528 ด้วยมีพระราชดำริว่าในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน้ำมัน จึงมีพระราชประสงค์ให้นำอ้อยมาผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจำนวน 925,500 บาท ต่อมาใน พ.ศ. 2543 โครงการส่วนพระองค์จิตรลดาและกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มการทดลองนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 

กองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือได้เริ่มต้นงานวิจัยพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สามารถผลิตและนำน้ำมันไบโอดีเซล (B100) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซธรรมชาติในพาหนะขนาดใหญ่ ได้แก่ รถยนต์โดยสาร รถบรรทุกและเรือเวรข้ามฟาก เพื่อการขนส่งของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 กรมอู่ทหารเรือได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างโรงงานและติดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องขนาด 2,000 ลิตรต่อวัน ในพระตำหนักสวนจิตรลดา

สำหรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรืออังสนานั้น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือทำการศึกษาและพัฒนาความเสถียรของน้ำมันไบโอดีเซล B100 พร้อมทั้งทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรืออังสนา เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ในเรือรบและเรือปฏิบัติการ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพเรือ และมีการนำน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้อย่างกว้างขวางต่อไป ที่สำคัญ ช่วยให้กองทัพเรือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง. 

พระบรมฉายาลักษณ์ บทความในหนังสือวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

คุณอาจสนใจข่าวนี้