วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ช่วยคนไทย

ช่วยคนไทย

  • Share:

การเสพติดในโลกปัจจุบัน ยุคโลกาภิวัตน์ หลายคนอาจจะนึกถึงความร้ายแรงของการเสพยาเสพติดเพียงอย่างเดียว แต่การเสพติด คือ การทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ำบ่อยๆ หวังเพียงแค่ความพอใจของตนเอง แต่กลับไปทำร้ายทั้งตนเอง คนรอบข้าง และคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นช่วงระยะยาว

การเสพติดยุคนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังเผชิญโดยไม่รู้ตัว

เสพติดการกิน เสพติดบุหรี่ เสพติดเหล้า เสพติดการพนัน เสพติดเกม เสพติดอินเตอร์เน็ต เสพติดมือถือ เสพติดการทำงาน

เสพติดสื่อออนไลน์

เมื่อเสพติดมากๆ จะเกิดความเครียด เป็นโรคซึมเศร้า เป็นอันตรายกับตัวเอง หันไปพึ่งสารเสพติด

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา ที่ทรงงานของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี สมัยที่เป็น รมว.ยุติธรรม ทรงเห็นถึงปัญหา และศึกษาเรื่องของปัญหาของยาเสพติด และนักโทษล้นคุก โดยเฉพาะนักโทษหญิงที่ต้องถูกดำเนินคดีติดอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานาน ทั้งคดียาเสพติด และคดีเล็กๆน้อยๆ

จนกลายเป็นปัญหาของเรือนจำหลายแห่ง

ทรงเห็นควรให้มีจัดการเสวนา ระดมความคิดเห็น หัวข้อ “โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมสุดโต่ง การเสพติด ผู้ต้องหาล้นเรือนจำ : ปัญหาและทางออก” เพื่อหาทางออกร่วมกับ ป.ป.ส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ศูนย์วัฒนธรรมยาเสพติดภาคเหนือ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยร่วมเสนอความเห็นพระไพศาล วิสาโล อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นายอธิคม อินทุภูติ ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์

เพื่อจะทำอย่างไร ไม่ให้อำนาจทุนนิยม เกิดผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ปัญหายาเสพติด อำนาจเงิน ที่เป็นแรงจูงใจชักชวนคนไปกระทำผิดมากขึ้น จนเกิดนักโทษล้นคุก

ปัญหาการเสพติดของคนไทย ที่เริ่มอันตรายและรุนแรงยิ่งขึ้น ในยุคโลกเปลี่ยนแปลงไร้พรมแดน

หลักกฎหมายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ หลักธรรมะต้องมาช่วย นำมาปรับใช้ให้ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นเจตนารมณ์หลักของสำนักงานในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จัดให้เสวนา ระดมหาทางออกปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักนิติธรรม ไม่ให้โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมสุดโต่ง การเสพติด

มาส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมไทย.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้