วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เดินสายไหว้พระ ณ "แม่สอด"

เจดีย์วิหารสัมพุทเธแบบพม่าที่วัดมณีไพรสณฑ์.

นอกจากจะเป็นอำเภอชายแดนสุดทางด้านตะวันตกของประเทศไทยแล้ว “แม่สอด” ยังกำลังเนื้อหอมสุดๆสำหรับการค้า การลงทุน ในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อ พี่หน่อง...ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ เชื้อเชิญให้ไปร่วมงานครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ก็เลยถือโอกาสซอกแซกเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor...และตระเวน
ไหว้พระ ทำบุญในเขตอำเภอแม่สอด...กันสักหน่อย

แต่ก่อนจะออกตะลอนทัวร์ มารู้จักสะพานมิตรภาพไทย-พม่า กันสักเล็กน้อยก่อน...

สะพานมิตรภาพแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2540 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทย-เมียนมา โดยสร้างสะพานยาว 420 เมตร ข้าม แม่น้ำต่องยิน หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ แม่น้ำเมย เชื่อมระหว่าง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพเมียนมา

คนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันให้มีการสร้างสะพานแห่งนี้ชื่อ คุณอุดร ตันติสุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เป้าหมายการสร้างสะพานครั้งแรก คือ เพื่อสันติภาพ แต่ผลพลอยได้ที่ได้รับกลับมาในรอบ 20 ปี คือ มูลค่าทางการค้าและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเฉียด 20,000 ล้านต่อปี และได้กลายเป็นประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพเมียนมา ยาวไปถึงภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและยุโรป

ใกล้ๆกับสะพานมิตรภาพไทย-พม่า มีตลาดการค้าชายแดน เรียกว่า ตลาดริมเมย ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาละลายทรัพย์ ตลาดตั้งอยู่ในฝั่งไทย แต่พม่าเป็นคนขาย คนไทยเป็นคนซื้อ ข้าวของที่ขายมีสารพัดตั้งแต่เสื้อผ้า ถ้วยชาม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงเครื่องไม้แกะสลัก ที่ถือว่าเป็นสินค้าสร้างชื่อของที่นี่...เลยทีเดียว

ออกจากตลาดริมเมย พลาดไม่ได้กับการไหว้พระที่ วัดไทยวัฒนาราม วัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมียนมาอยู่ไม่น้อย ทั้งยังเป็นวัดที่มีศาสนวัตถุซึ่งผสมผสานศิลปะทั้งของไทยใหญ่ พม่า และมอญ ไว้ครบในที่เดียวกัน

วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือวัดไทยใหญ่ อยู่ไม่ไกลจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่าและตลาดริมเมยมากนัก เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างเมื่อ พ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง เป็นชาวพม่ารัฐฉาน ที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สอด เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามุนี ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหามุนีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑะเลย์ จึงเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากทั้งของชาวไทยใหญ่ และชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอแม่สอดและจังหวัดตาก

พระพุทธมหามุนี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีลักษณะคล้ายพระราชวังของกษัตริย์พม่า มีหลังคาเรียงซ้อนลดหลั่นกันลงมา 7 ชั้น ชั้นบนสุดประดับด้วยฉัตรสีทอง ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่น เมื่อเดินเข้าไปในวัดจะเห็นยอดของวิหารสะดุดตาก่อนสิ่งอื่น นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตากและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีความยาว 93 ศอก สร้างด้วยปูนปั้นเป็นลักษณะของศิลปะพม่า ว่ากันว่าเป็นการสร้างเลียนแบบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า พระนอนตาหวาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด คือ พระเจดีย์โกนาวิน เจดีย์เก้ายอดแบบมอญ สีทองสุกปลั่งทรงเครื่อง สวมฉัตร มีระฆังรอบฉัตร และเสาหงส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐมอญ

ออกจากวัดไทยวัฒนาราม เลาะเลียบริมน้ำเมย ไปชมโกดังจักรยานล้านคัน คือรวมๆกันหลายโกดัง ก็น่าจะถึงล้านคันอยู่ เพราะคนขายบอกว่า แต่ละวันจะมีโกดังขนส่งจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นมาที่นี่ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 คัน สนนราคามีตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ

จากนั้นไปต่อกันที่วัดไทยสามัคคี วัดนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ที่ทั้งคนไทย คนพม่า พากันมากราบไหว้ไม่ขาดสาย

วัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคี ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่อง เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในวัดมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่แกะด้วยไม้ทั้งองค์ น่าจะเรียกว่า เป็นพระพิฆเนศแกะด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ และยังมีองค์พญานาคศรีสุทโธ แกะจากหินสีเขียวเป็นพญานาคองค์เดียวกับที่คำชะโนด ให้ไปขอพรได้ ด้านหลังวัดไทย มีศาลเจ้าพ่อพะวอแกะจากไม้ขนุนทองอายุ 200 ปี ให้กราบสักการะขอพร เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสุข ความเจริญสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สมบัติ

อีก 2 วัดที่ไม่ควรพลาดถ้าไปแม่สอด คือ วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธโคดมศรีเมืองฉอด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโต วัดนี้มีเจดีย์วิหารสัมพุทเธแบบพม่า ที่บนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆล้อมรอบถึง 233 องค์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปองค์เล็กๆ 512,028 องค์ด้วย

ปิดท้ายที่ วัดโพธิคุณ หรือวัดห้วยเตย ที่มีอุโบสถคล้ายเรือลำใหญ่สร้างเป็นสามชั้น ชั้นที่สามเป็นส่วนของพระอุโบสถที่ใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ ภายในตกแต่งอย่างละเอียดประณีตทั้งในส่วนของผนัง เสาและเพดาน บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นเพราะเป็นวัดป่าที่เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ

ทริปนี้ ทัวร์วัดแบบเต็มอิ่ม ไหว้พระขอพรก่อนออกพรรษา...มาเต็มที่

ตกเย็น พี่หน่อง พาไปกินกุ้งเผาจากแม่น้ำอิระวดีของพม่า ตัวใหญ่บึ้ม เรียกว่าได้บุญทันตาเห็น อิ่มท้อง อิ่มใจ จนไม่อาจลืมเมืองตากได้เลย......

นอกจากจะเป็นอำเภอชายแดนสุดทางด้านตะวันตกของประเทศไทยแล้ว “แม่สอด” ยังกำลังเนื้อหอมสุดๆสำหรับการค้า การลงทุน ในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 ต.ค. 2560 10:39 6 ต.ค. 2560 11:29 ไทยรัฐ