วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดจองแล้วหนังสือ รอยเสด็จฯ เพชรบุรี รวมภาพประวัติศาสตร์ ในหลวง ร.9

ม.ราชภัฏเพชรบุรีเปิดจองหนังสือ “รอยเสด็จฯ เพชรบุรี” ประมวลภาพประวัติศาสตร์ในหลวง ร.9 กับเมืองเพชรบุรี กว่า 600 ภาพ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ราคาเล่มละ 399 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนกองทุนการศึกษา สำนักเลขาธิการ โครงการพระราชดำริสุดท้ายของในหลวง ร.9...

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวเพชรบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร และเสด็จฯ อย่างต่อเนื่องทั้งในการเสด็จส่วนพระองค์ และการประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี จึงได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวเพชรบุรีที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานเลขาธิการ คณะองคมนตรี จึงได้ร่วมกับพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี จัดทำหนังสือ “รอยเสด็จฯ เพชรบุรี เหนือกว่ารัก...ยิ่งกว่าภักดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวเพชรบุรี พร้อมทั้งเผยแพร่แก่ชาวเพชรบุรีและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับพระราชกรณียกิจของพระองค์ อีกทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้จึงแต่งตั้งคณะผู้ดำเนินงาน ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ได้แก่ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี คณะทำงานประกอบด้วย 1) ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ 2) รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง 3) ผศ.สมพร ประกอบชาติ 4) ดร.โฉมยง โต๊ะทอง 5) นางปิยวรรณ คุสินธุ์ 6) นายอภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ และ 7) นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย ทั้งนี้หนังสือ “รอยเสด็จฯ เพชรบุรี เหนือกว่ารัก...ยิ่งกว่าภักดี” ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรีทุกๆ ด้าน จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนเสด็จฯ กว่า 200 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 จนถึงเสด็จสู่สวรรคาลัย

ภายในหนังสือประกอบด้วยพระราชกรณียกิจและการเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ จำนวนกว่า 600 ภาพ รูปเล่มขนาด 19.5 x 24.5 เซนติเมตร จำนวน 360 หน้า กระดาษอาร์ตอย่างดี พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ 399 บาท รับหนังสือได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) ม.ราชภัฏเพชรบุรี หากต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์เพิ่มค่าส่งเล่มละ 50 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบทุนกองทุนการศึกษา สำนักเลขาธิการ คณะองคมนตรี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเปิดให้จองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ โทร. 081-250-2359, นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ (สำนักวิทยาบริการฯ) โทร. 081-686-2058.

ม.ราชภัฏเพชรบุรีเปิดจองหนังสือ “รอยเสด็จฯ เพชรบุรี” ประมวลภาพประวัติศาสตร์ในหลวง ร.9 กับเมืองเพชรบุรี กว่า 600 ภาพ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่มราคา 399 รายได้สมทบทุนกองทุนการศึกษา สำนักเลขาธิการ โครงการพระราชดำริสุดท้ายของในหลวง ร.9... 6 ต.ค. 2560 09:24 6 ต.ค. 2560 09:55 ไทยรัฐ