วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขันนอต กรอ.ให้ทำได้สารพัดประโยชน์

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ไปปรับกระบวนการทำงานเป็นระบบออนไลน์ 100% ภายในกลางปี 61 โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ตลอดจนกระบวนการขอนำกากอุตสาหกรรมออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ไปกำจัดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (สก.2) เพื่อลดขั้นตอน ลดการใช้เอกสารที่เพิ่มต้นทุนและเวลา ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ กรอ.ปรับกระบวนการทำงานในการตรวจสอบ ใช้อุปกรณ์ทันสมัย อาทิ แท็บเล็ตทดแทนเอกสารในรูปแบบกระดาษ เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว

โดย กรอ.จะต้องจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมระบบเดียวกันทั่วประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อให้กระบวนการดูแลของเสียจากโรงงานเข้าสู่การกำจัดทำลายรวดเร็วขึ้น โดยต้องพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในการใช้ระบบออนไลน์ติดตามดูแลโรงงานทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง และต้องสร้างเครือข่ายบุคคลที่ 3 (เติร์ด ปาร์ตี้) เพื่อให้เป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่มีส่วนได้เสีย เข้ามาช่วยกำกับดูแลความปลอดภัย การกำจัดมลพิษของโรงงานทั่วประเทศรวมกับ กรอ.รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเติร์ด ปาร์ตี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ....ฉบับแก้ไขใหม่ในขณะนี้ ทั้งนี้ในปัจจุบันกฎหมายโรงงานฉบับใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างส่งกลับมาให้กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบ ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ภายในปลายปีนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 61.

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ไปปรับกระบวนการทำงานเป็นระบบออนไลน์ 100% ภายในกลางปี 61 โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน 6 ต.ค. 2560 00:33 6 ต.ค. 2560 03:44 ไทยรัฐ