วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ร่วมสภาสตรีฯอัพศักยภาพหญิงไทย

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์หลัง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าพบว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ มาแสดงความขอบคุณ พม.ที่สนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเชิญ พม.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 รวมทั้งได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านสตรีที่จะขยายความร่วมมือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการส่งเสริมอาชีพสตรีไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นผ่านการดำเนินการในรูปแบบ ประชารัฐ ซึ่ง พม.มีโครงการผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน by พม.” ผลิตโดยกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสที่ พม.ให้การดูแลที่อาจจะเชื่อมต่อขยายการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีที่เป็นเครือข่ายของสภาสตรีแห่งชาติฯ

ด้าน ดร.วันดีกล่าวว่า ในปี 2561 จะขยายความร่วมมือในการดูแลส่งเสริมด้านสิทธิ ความเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้กลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป.

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์หลัง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าพบว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ มาแสดงความขอบคุณ พม. 6 ต.ค. 2560 00:09 6 ต.ค. 2560 03:15 ไทยรัฐ