วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อุทยานฯรณรงค์เลิกค้าสัตว์ป่า

อุทยานฯรณรงค์เลิกค้าสัตว์ป่า

  • Share:

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ เปิดกิจกรรม “การรณรงค์การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา” เพื่อแสดงให้ที่ประชุมเวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเห็นถึงความจริงใจของประเทศไทยว่า ให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าและพืชป่า โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับนโยบายของชาติ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า กรมอุทยานฯได้ดำเนินการด้านการปราบปรามมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ซึ่งการปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน การประสานความร่วมมือทั้งในด้านการข่าว การตรวจค้น การจับกุม และการจัดการของกลาง โดยสถิติทางคดีของด่านตรวจทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.ค.2560 ตรวจจับได้ของกลางแยกเป็น ตัวลิ่น 127 ตัว เกล็ดลิ่น 1,093 กิโลกรัม และนอแรดคละขนาด 21 นอ งาช้างแอฟริกา 422 ท่อน งาช้าง 73.9 กิโลกรัม ซากฟันช้าง 1 กิโลกรัม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้