วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปน.เซ็นข้อตกลงคุณธรรม 3 เมกะโปรเจกต์

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน 3 สัญญา ได้แก่ 1. โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ วงเงิน 4,790 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส สถานีไฟฟ้าย่อย และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 22,760 ล้านบาท และ 3.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร วงเงิน 4,264 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการทั้ง 3 ของ กปน.มีขอบเขตงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พร้อมการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกตามรอยต่อของเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการทำข้อตกลงคุณธรรมจะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าโครงการทั้งหมดจะปลอดจากการทุจริต เกิดประโยชน์สูงสุด.

มื่อวันที่ 5 ต.ค. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จำนวน 3 สัญญา ได้แก่ 1. โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ วงเงิน 4,790 ล้านบาท 5 ต.ค. 2560 23:52 6 ต.ค. 2560 02:55 ไทยรัฐ