วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลสั่งให้ 'ศ.ระพี สาคริก' เป็นคนไร้ความสามารถ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สั่งให้ 'ศ.ระพี สาคริก' เป็นคนไร้ความสามารถ หลังป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ...

วันที่ 5 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง

ด้วย นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า นายระพี สาคริก ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคพาร์กินสัน มีอาการสมองเสื่อม และโรคถุงลมเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบกิจการงาน และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา อาการดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28

จึงมีคําสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สั่งให้ 'ศ.ระพี สาคริก' เป็นคนไร้ความสามารถ หลังป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ... 5 ต.ค. 2560 20:58 5 ต.ค. 2560 21:23 ไทยรัฐ