วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ร่วมบันทึกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมเนรมิตพื้นที่ 3 ศูนย์การค้าเป็นลานต้นดาวเรือง ชูดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ทั่วพื้นที่ภายในและภายนอกสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน

กิจกรรมครั้งนี้เริ่มด้วยการชมความงดงามของประติมากรรมตามแนวคิด “จากน้ำ...สู่ฟ้า” บริเวณโซนจีเวล ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย การออกแบบสะท้อนความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ด้วยรูปแบบการเปล่งประกายจากน้ำสู่ท้องฟ้า และความอ่อนช้อยของลวดลายศิลปะไทย แสดงความนอบน้อมสักการะ โดยใช้ดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ดอกบานไม่รู้โรย และดอกรัก แทนพลังแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ ส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบในงานออกแบบได้แก่ เลขเก้าไทย ที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ อ.ช่วง มูลพินิจ, ฉัตรเครื่องสูง เปรียบเสมือนสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจักรวาล, พานพุ่ม เครื่องสักการะชั้นสูง แสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดี และช้างเผือก ราชพาหนะแห่งองค์พระมหากษัตริย์ รวมถึงกระต่าย สัญลักษณ์ของปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประติมากรรมนี้จัดแสดงถึงวันที่ 29 ต.ค. และระหว่างวันที่ 27-30 ต.ค. จะมีการแจกต้นดาวเรืองให้กับประชาชนทั่วไปด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 11-22 ต.ค. ได้จัดนิทรรศการ “กราบสักการะ” ในบริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 โดย อ.ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานภาพจิตรกรรมพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 18 ผลงาน และ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่ง ชาติ สาขาวรรณ-ศิลป์ นำกวีนิพนธ์ชุด “ทศพิธราชธรรม” จำนวน 50 บท โดยเรื่องราวเนื้อหาคำกวีสอดรับกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม พรรณนาถึงความเป็นมหาราชผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมอันยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ขับขานราชธรรม 10 ประการ อันได้แก่ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม น้อมนำถ้อยความจากตัวอักษรและเส้นสีจากภาพวาด แนบประสานไปพร้อมกันด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

ต่อด้วยนิทรรศการ “นิรันดร์ในดวงใจ” ระหว่างวันที่ 16-27 ต.ค. ที่บริเวณฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M นิทรรศการแห่งความทรงจำ น้อมรำลึกโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มช่างภาพสห+ภาพ ร่วมกับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และนิตยสาร Lonely Planet จัดแสดงวัตถุจำลองสัญลักษณ์แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่หาชมได้ยาก อาทิ พระคทาจอมทัพไทย (จำลอง) แผนที่ทรงงาน (จำลอง) พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ “ภาพที่มีทุกบ้าน” เมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งบันทึกภาพโดย รชฏ วิสราญ-กุล ภาพสุดประทับใจ “หยาดเหงื่อของพ่อ หยดน้ำตาของลูก” โดยช่างภาพ วสันต์ วณิชชากร และอีก 130 ภาพถ่ายฝีมือช่างภาพชั้นนำ พร้อมกันนี้ยังจัดแสดงศิลปะผืนพรมเปอร์เซียทอมือ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย Mr. Hossein Bordbar ช่างทอพรมชาวอิหร่าน ผู้ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยแรงบันดาลใจจากการเดินทางมาพบเห็นความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9.

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน 5 ต.ค. 2560 17:42 5 ต.ค. 2560 17:44 ไทยรัฐ