วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนพฤกษศาสตร์เป็น ที่พึ่งของพืชเสี่ยงสูญพันธุ์

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตบนโลก มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้น้ำและอากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็น เชื้อเพลิง หรือนำมาสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่มนุษย์ แต่มนุษย์กลับมีส่วนที่ทำให้พืชและป่าถูกทำลาย จนพืชหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์จึงได้พยายามหาหนทางแก้ปัญหาและอนุรักษ์พืชทั้งชนิดที่หายากและชนิดที่ถูกคุกคามให้อยู่รอด

การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาช่วยเหลือพืชที่เผชิญต่อสูญพันธุ์ นักพฤกษศาสตร์ถึงกับเปรียบว่าสวนดังกล่าวเป็นเสมือนเรือโนอาห์ ที่เชื่อกันว่าเป็นเรือที่พระเจ้าสร้างเมื่อวันสิ้นโลก โดยพืชที่ใกล้สูญพันธุ์จะได้รับการปกป้องในสวนแห่งนี้ โดยลักษณะสวนพฤกษศาสตร์นั้นจะเป็นศูนย์วิจัยพืชพรรณจากภูมิภาคต่างๆจากทั่วโลก นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ก็ตอกย้ำว่า เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลกเป็นความหวังที่ดีที่สุดสำหรับการช่วยรักษาพืชที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก และมีความจำเป็นต่อการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของพืช

หากมนุษย์ไม่สามารถรักษาความหลากหลายของพืชได้ ก็จะท้าทายต่อการแก้ปัญหาด้านอาหารและความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง รวมไปถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่จะตามมา โดยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินว่าประมาณ 26% ของ พันธุ์พืชที่รู้จักกันทั่วโลกกำลังอยู่ในสถานะถูกคุกคาม.

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตบนโลก มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้น้ำและอากาศบริสุทธิ์ 5 ต.ค. 2560 15:44 5 ต.ค. 2560 15:44 ไทยรัฐ