วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ตรึงใจทุกองศา! รวมความวิจิตรตระการตา พระเมรุมาศ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ที่สุดแห่งความตรึงใจ กับเดือนสำคัญของประชาชนชาวไทยแบบนี้ ไทยรัฐออนไลน์ พาทุกคนไปดูภาพบรรยากาศของ "พระเมรุมาศ" ที่วิจิตรตระการตาสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

และเราขอนำเสนอเรื่องราวเบื้องต้นของ พระเมรุมาศ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อน

1. "พระเมรุมาศ" และ "พระเมรุ" คือ สถาปัตยกรรมชั่วคราว หรือสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจที่สร้างขึ้น ณ กลางใจเมือง เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะเป็น "กุฎาคาร หรือ เรือนยอด" คือเรือนซึ่งหลังคาต่อเป็นยอดแหลม โดยในอดีตนิยมสร้างเป็นแบบ ยอดปรางค์ อาจมีพรหมพักตร์หรือไม่มีก็ได้

2. พระอภิมหาเมรุมาศ เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ พระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช

3. สำหรับการตายที่ใช้ราชาศัพท์ว่า "สวรรคต" ภายในพระเมรุมาศมี "พระเมรุทอง" ลักษณะของพระเมรุมาศที่ปรากฏการสร้างมี 2 รูปแบบ คือ พระเมรุมาศทรงปราสาท และพระเมรุมาศทรงบุษบก

4. พระเมรุมาศทรงปราสาท สร้างมาแต่โบราณ มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร และพระเมรุมาศทรงบุษบก ส่วนพระเมรุ เช่นเดียวกับพระเมรุมาศ แต่มีขนาดเล็กลง และไม่มีพระเมรุทองภายใน ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ใช้ราชาศัพท์ว่า "ทิวงคต" หรือ "สิ้นพระชนม์"

5. การออกแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ พระเมรุ ต้องอาศัยการสร้างสรรค์ออกแบบจากผู้รอบรู้เจนจบงานศิลปกรรมของชาติ ช่างที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ ทั้งงานออกแบบรูปลักษณ์ ก่อสร้างอาคาร การคิดลวดลายขึ้นประดิษฐ์ตกแต่งทุกส่วนให้เข้ากับอาคาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงว่า พระเมรุมาศของพระองค์ใด ที่แสดงลักษณะของพระองค์นั้น

และนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืน

รวมความวิจิตรตระการตา พระเมรุมาศ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปดูพร้อมๆ กัน... 5 ต.ค. 2560 15:28 9 ต.ค. 2560 15:28 ไทยรัฐ