วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สารฟอกสีในน้ำตาลมะพร้าว


ในอดีตคนโบราณมีความเชื่อว่า มะพร้าวเป็นผลไม้แห่งความบริสุทธิ์

น้ำมะพร้าวคือน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ธรรมชาติสร้างให้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มะพร้าวและน้ำมะพร้าวถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ จากอดีตที่ปลูกมะพร้าวกันแบบหัวไร่ปลายนา ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกในรูปแบบการเกษตรเต็มขั้นเพื่อจำหน่าย

ทุกส่วนของมะพร้าวนำมาใช้ได้ตั้งแต่รากจนถึงดอก แต่ที่สร้างมูลค่าได้มากที่สุดคือ น้ำมะพร้าวและน้ำตาลมะพร้าว น้ำมะพร้าวหากดื่มจากลูกแบบสดๆจะได้รับประโยชน์มหาศาล

น้ำตาลมะพร้าวได้จากการนำน้ำตาลสดซึ่งรองจากงวงมะพร้าว นำมากรองให้สะอาด แล้วนำมาเคี่ยวจนเดือดและงวด ระหว่างการเคี่ยวผู้ผลิตแต่ละแหล่งผลิตจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน

หลังจากเคี่ยวแล้วนำมาเทใส่ภาชนะที่ต้องการ หากเทใส่ปี๊บเรียกว่า “น้ำตาลปี๊บ” ถ้าเทลงใส่ถ้วยตะไลหรือพิมพ์ จะได้น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ เรียกว่า “น้ำตาลปึก”

หากผู้ผลิตใช้วิธีผลิตแบบปกติดั้งเดิม การทานน้ำตาลมะพร้าวก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

แต่หากมีคนหัวใสหาวิธีเพิ่มยอดขายด้วยการเติมสารฟอกสีลงไประหว่างการผลิต อันตรายก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างเราๆ

สารฟอกสีที่ว่า คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้เป็นสารฟอกสีและสารกันเสีย

ตามกฎหมายอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้บางชนิด แต่ต้องใช้ในปริมาณที่กำหนดเท่านั้น

เพราะหากใช้เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด หรือใช้ในปริมาณมากๆ ร่างกายจะไม่สามารถขับออกทางปัสสาวะหรือขับออกเป็นของเสียต่างๆ ได้หมด มันจะสะสมในร่างกาย เมื่อสะสมในปริมาณมากๆจะทำให้หายใจติดขัด ปวดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเจียน หมดสติในที่สุด

วันนี้ สถาบันอาหารได้เก็บตัวอย่างน้ำตาลมะพร้าว 5 ตัวอย่าง ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำมาวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผลปรากฏว่า ไม่พบการตกค้างทั้ง 5 ตัวอย่าง

วันนี้ผู้บริโภคชาวไทยทานน้ำตาลมะพร้าวเพชรบุรีได้อย่างปลอดภัย.

ในอดีตคนโบราณมีความเชื่อว่า มะพร้าวเป็นผลไม้แห่งความบริสุทธิ์ น้ำมะพร้าวคือน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ธรรมชาติสร้างให้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มะพร้าวและน้ำมะพร้าวถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ 5 ต.ค. 2560 14:25 5 ต.ค. 2560 14:26 ไทยรัฐ