วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองสองแควชวนเที่ยว นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง ตามรอยศาสตร์พระราชา

ผวจ.พิษณุโลก เปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำจวงโมเดล ที่บ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ ชมการปลูกข้าวในนาขั้นบันไดของชนเผ่าม้ง และธรรมชาติที่สวยงาม...

วันนี้ (5 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รอง ผวจ.พิษณุโลก นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ร่วมกันเปิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "น้ำจวงโมเดล" ที่บริเวณบ้านน้ำจวง หมู่ 13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านน้ำจวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นภูเขาสูง สภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวัน และเป็นหมู่บ้านมีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในศาสตร์ของพระราชา เรื่องการทำนาขั้นบันได แนวทางของโครงการลดการใช้พื้นที่ป่า แสดงวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวแบบขั้นบันได จำนวนกว่า 1,000 ไร่ 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรท่องเที่ยว เช่น นาขั้นบันได น้ำตก และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ทำให้บ้านน้ำจวง เป็นสถานที่น่าสนใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งอนาคตก็จะมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมศาสตร์ของพระราชา ทำนาขั้นบันได ที่ช่วยพิทักษ์ป่าเขา อนุรักษ์ดินน้ำและป่า พร้อมศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าม้งที่น่าสนใจ และจุดชมธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นนาขั้นบันไดกว่าพันไร่ อ่างเก็บน้ำ และน้ำตกตาดปลากั้ง น้ำตกตาดปลาขาว เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ระหว่างภาควิชาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและแพทย์ทางเลือกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กับวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวง, โรงพยาบาลกรุงเทพ-พิษณุโลก, กลุ่มเพื่อนสามจังหวัดและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิษณุโลก อีกด้วย.

ผวจ.พิษณุโลก เปิดเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้ำจวงโมเดล ที่บ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ ชมการปลูกข้าวในนาขั้นบันไดของชนเผ่าม้ง และธรรมชาติที่สวยงาม... 5 ต.ค. 2560 13:00 5 ต.ค. 2560 13:44 ไทยรัฐ