วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนยักษ์ใหญ่ โบกธงขาวล้มแผนลงทุน 3 พันล้าน ที่บ้านดง หลังโดนค้านหนัก

บริษัทเอกชนยกเลิกแผนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่ม มูลค่าราว 3 พันล้าน ในพื้นที่ป่าห้วยแม็ก ต.บ้านดง จ.ขอนแก่น หลังโดนกลุ่มชาวบ้านค้านหนัก โอดเสียดายไม่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิตคนในชุมชน

วันที่ 5 ต.ค.60 บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.อุบล-รัตน์ จ.ขอนแก่น ถึงแม้บริษัทฯ ต้องการจะดำเนินการต่อไปก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีความตั้งใจจริงว่าจะเข้าร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนชาวบ้านดงแข็งแกร่งขึ้น และการมีโรงงานจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม สามารถค้าขาย การทำร้านอาการบริเวณโรงงาน มีการจ้างงานจากคนในชุมชน สร้างรายได้ในรูปแบบภาษีเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 1 หมื่นล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินในพื้นที่โดยรอบโรงงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับชาวบ้านในการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่โดยรอบโรงงานให้มีความสมบูรณ์ คงความเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่แห้งแล้งเหมือนในอดีต รวมถึงสร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยจากการทำประชาคมชาวบ้านที่มาร่วมประชุมทั้งหมดยินยอมให้บริษัทฯ สร้างถนนลาดยางขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกว้างประมาณ 4-6 เมตร ติดไฟส่องสว่าง เพื่อทดแทนทางเกวียนเดิม

อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีบางคน บางกลุ่ม ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาตั้งโรงงาน และได้ใช้วิธีการต่างๆ นานา บิดเบือนเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ใจของบริษัทฯ ที่ต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วย จะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินกิจการที่นี่ต่อไป ก็คงต้องพบกับปัญหาความไม่พอใจตลอดเวลา จึงตัดสินใจยกเลิกการลงทุนราว 3,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะใช้กับโรงงาน และยุติการดำเนินกิจการโรงงานในพื้นที่ ต.บ้านดง โดยบริษัทฯ กำลังพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เพราะโรงงานแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตสำคัญเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

และแม้ว่าบริษัทฯ จะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นแล้ว แต่ด้วยความผูกพันที่มีต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชน ต.บ้านดง ที่ร่วมทำประชาคมและต้องการให้เรามาตั้งโรงงาน บริษัทฯ จึงจะยังคงทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้เริ่มต้นไว้ต่อไปตามเจตนารมณ์เดิม อาทิ โครงการเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ และโครงการอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ และขอขอบคุณชาวขอนแก่นทุกคน และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ให้การต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และให้กำลังใจเราตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา.

บริษัทเอกชนยกเลิกแผนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่ม มูลค่าราว 3 พันล้าน ในพื้นที่ป่าห้วยแม็ก ต.บ้านดง จ.ขอนแก่น หลังโดนกลุ่มชาวบ้านค้านหนัก โอดเสียดายไม่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิตคนในชุมชน 5 ต.ค. 2560 11:56 5 ต.ค. 2560 12:26 ไทยรัฐ