วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีน้ำเพียงพอให้ปลูกข้าว

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้สำหรับฤดูแล้งปี 2560/61 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำอื่นๆมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่จะกำหนดพื้นที่ในเร็วๆนี้ได้อย่างแน่นอน

สำหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้รวมกัน 10,833 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) ถือเป็นปริมาณที่มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีน้ำใช้การได้ 9,704 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมจะเก็บไว้ใช้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และยังคาดหวังว่าจะสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มเติมจากปริมาณฝนที่ยังตกอยู่ในเดือน ต.ค.นี้ ที่คาดว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักเป็นจำนวนมากอีกด้วย ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ณ วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 56,883 ล้าน ลบ.ม. หรือ 76% ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด.

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้สำหรับฤดูแล้งปี 2560/61 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ 5 ต.ค. 2560 07:28 5 ต.ค. 2560 08:08 ไทยรัฐ