วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูนวัตกรรมขับเคลื่อน หอการค้าบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ธนวรรธน์ พลวิชัย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยภายหลังการเปิดโครงการ IDE Accelerator ว่า ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการ IDE Accelerator เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการของไทยที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการ ให้สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ด้านนายศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาฝึกอบรมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1,000ราย ผ่านรายการแข่งขันแผนธุรกิจ 3 รายการ เพื่อคัดเลือกทีมธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ IDE Competitions ประกอบด้วยเวทีแข่งขันกะเทาะเปลือก GSVC : SEA และ MITEF ประเทศไทย โดยเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา และกำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 ต.ค.นี้.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยภายหลังการเปิดโครงการ IDE Accelerator ว่า ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) 5 ต.ค. 2560 07:02 5 ต.ค. 2560 07:48 ไทยรัฐ