วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่พบสัญญาณเก็งกำไรผิดปกติ รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานั้น เกิดจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าซื้อหุ้นไทย จากการเข้าไปติดตามตรวจสอบสภาวการณ์ซื้อขายในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกติหรือมากกว่าปกติ รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (มาร์จิ้นโลน) ยังอยู่ระดับที่ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาลงทุนจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน โดยควรจะติดตามแนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะต่อไปว่าสอดรับกับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นหรือไม่

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ กล่าวว่า มองปีหน้าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเม็ดเงินลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยเติบโตดีขึ้น ภาพการเลือกตั้งจะมีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ต่างชาติจะมีความมั่นใจต่อตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นเงินลงทุนต่างชาติทยอยไหลเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งในช่วงปลายปีจะยังคงเห็นเงินลงทุนเข้ามาซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อย่างต่อเนื่อง.

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานั้น 5 ต.ค. 2560 06:57 5 ต.ค. 2560 07:36 ไทยรัฐ