วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ “TCAS”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ผ่านระบบ Thai University Central Admission System หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th  จำนวน 4 รอบ สำหรับคุณวุฒิ ม.6 รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พ.ย.2560 โดยจะพิจารณาจากผลงานของ นักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่จะคัดเลือกนักเรียน จำนวนหนึ่งด้วยการสัมภาษณ์ หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง ซึ่งการคัดเลือกในรอบนี้เป็นเพียงแค่การ Pre-screening เท่านั้น ส่วนครั้งที่ 2 จะรับสมัคร รอบแรกวันที่ 22 ธ.ค.2560-31 ม.ค.2561 รอบที่ 2 แบบโควตา รับสมัคร 1 ก.พ.2561-31 มี.ค.2561 สำหรับการรับนักเรียนแบบโควตานั้น ในขั้นตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนจากข้อสอบส่วนกลางคือ O-NET/GAT/PAT รวมถึง GPAX เพื่อคัดเลือก

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนการรับนักศึกษาในรอบที่ 3 จะรับผ่านระบบรับตรงร่วมกัน ซึ่งจะรับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.2561 โดยทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเป็นผู้รับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ และรอบที่ 4 จะรับแบบ Admission ส่วนคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จะรับสมัคร 6-10 มิ.ย.2561 ซึ่งรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบ Admission ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบ มีลำดับ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tcas.rmutt.ac.th สอบถามได้ที่โทร. 0-2549-3613-15.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ผ่านระบบ Thai University Central Admission System หรือ TCAS 4 ต.ค. 2560 23:26 5 ต.ค. 2560 01:30 ไทยรัฐ