วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช.กดไลค์ระบบบัตรทอง

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผอ.ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะคณะผู้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 กล่าวว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ปี 2560 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 95.66 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ร้อยละ 91.86 ซึ่งนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ สปสช.ในการเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความหวงแหนของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะที่คะแนนของทางฝั่งผู้ให้บริการนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า มีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.21 ในปี 2559 เป็น 67.91 ในปี 2560 ซึ่งสูงกว่าที่คาดหวังไว้และถือเป็นแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีการจัดทำโมเดลเพื่อวางรูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ให้บริการ ซึ่งต้องมีการปรับหลักเกณฑ์กลางให้เหมาะสมกับพื้นที่.

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผอ.ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะคณะผู้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 4 ต.ค. 2560 23:18 5 ต.ค. 2560 01:20 ไทยรัฐ