วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ปลดล็อก ก.ม.ขอเก็บภาษีบุหรี่ รายได้เพิ่มกว่า 700 ล้าน

สภา กทม.แฉบุหรี่นอกพักในกรุงเลี่ยงภาษี

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 โดยนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ได้เสนอญัตติขอให้ กทม.เร่งผลักดันการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้จัดเก็บภาษียาสูบ ประมาณซองละ 1.86 บาท แต่ กทม.ยังไม่มีการจัดเก็บภาษียาสูบมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ส่งผลกระทบต่อระบบการเก็บภาษีในภาพรวม ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 652,000 คน หากคำนวณภาษีตามที่อบจ.อื่นจัดเก็บ 1.86 บาทต่อซอง รวมกับภาษีบุหรี่ต่างประเทศอีกประมาณปีละ 180 ล้านบาท กทม.จะสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษียาสูบประมาณ 750-800 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นจึงขอให้ กทม.เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายให้ กทม.มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษียาสูบ พร้อมกับออกข้อบัญญัติ กทม.เพื่อจัดเก็บภาษียาสูบต่อไป สำหรับวิธีการจัดเก็บภาษีนั้น โรงงานยาสูบกับผู้นำเข้าจะจ่ายภาษียาสูบ 1.86 บาทต่อซองส่งให้ส่วน อบจ.ทันที แต่ กทม.ไม่เคยได้รับ โดยเฉพาะบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศพบว่า บริษัทต่างประเทศจะนำสินค้ามาพักในพื้นที่กรุงเทพฯ เพราะไม่ถูกเก็บภาษียาสูบ ก่อนจะกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัด

ด้านนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เรื่องนี้ขณะนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ได้ลงนามในการแก้ไข พ.ร.บ.เพื่อจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างส่งร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไปยังกระทรวงมหาดไทย ก่อนเสนอ ครม. หาก แก้ไข พ.ร.บ.แล้วเสร็จ กทม.จะเร่งจัดเก็บภาษีต่อไป.

มีการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 โดยนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ได้เสนอญัตติขอให้ กทม.เร่งผลักดันการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพฯ 4 ต.ค. 2560 23:13 5 ต.ค. 2560 01:17 ไทยรัฐ