วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งเบี่ยงช่องจราจรก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงแจ้งว่า ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 ในการนี้มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร เนื่องจากจะก่อสร้างเชิงลาด 1 (Ramp Mp-1) ขาเข้าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้านกรุงเทพฯ เข้าสู่มาบตาพุด และก่อสร้างแนวทางหลวงพิเศษใหม่ เชิงลาด 3 (Ramp MpI-3) เพื่อหลบเสาตอม่อสะพานทางยกระดับด้านมุ่งหน้าพัทยา บริเวณกิโลเมตรที่ 119+000 ถึงกิโลเมตรที่ 120+500 (ฝั่งขาเข้าพัทยา) โดยเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเบี่ยงการจราจรด้านฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าพัทยา มาใช้แนวทางหลวงพิเศษเดิมฝั่งขวาทาง มุ่งหน้ากรุงเทพฯ โดยกำหนดช่องจราจรด้านฝั่งขาเข้า-ออกด้านละ 2 ช่องจราจร และใช้กำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ในการแบ่งทิศทางการจราจร.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงแจ้งว่า ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 ในการนี้มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร 4 ต.ค. 2560 23:04 5 ต.ค. 2560 01:14 ไทยรัฐ