วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ให้ กทม.เร่งจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติในการประชุม สภา กทม. ขอให้ กทม.เร่งจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 200 เครื่อง งบประมาณ 16 ล้านบาท เนื่องจากที่ประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. มีมติเห็นชอบให้ กทม.จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดย กทม.ได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์จัดซื้อและกำหนดนำร่องติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่ราชการของ กทม. แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่า กทม.ได้ตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินี้หรือไม่

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด โดย เฉพาะเรื่องราคา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง คาดว่าจะจัดซื้อได้ภายในสิ้นปี 2560 นี้.

นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติในการประชุม สภา กทม. ขอให้ กทม.เร่งจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 200 เครื่อง งบประมาณ 16 ล้านบาท 4 ต.ค. 2560 22:54 5 ต.ค. 2560 00:59 ไทยรัฐ