วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ให้ กทม.เร่งจัดซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติในการประชุม สภา กทม. ขอให้ กทม.เร่งจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) จำนวน 200 เครื่อง งบประมาณ 16 ล้านบาท เนื่องจากที่ประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. มีมติเห็นชอบให้ กทม.จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดย กทม.ได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์จัดซื้อและกำหนดนำร่องติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่ราชการของ กทม. แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่า กทม.ได้ตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินี้หรือไม่

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด โดย เฉพาะเรื่องราคา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง คาดว่าจะจัดซื้อได้ภายในสิ้นปี 2560 นี้.