วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิดชูแพทย์สตรี ต้นแบบความเสียสละเพื่อประชาชน

แบบอย่างของวงการแพทย์สตรี...ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปัถพี, ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ และ ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์.

เพื่อยกย่องและเชิดชูแพทย์สตรีที่อุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งถือเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่สังคมไทย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้การนำของ “ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์” จัดงานมอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น และแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

โดยปีนี้ถือเป็นปีพิเศษ เพราะมีแพทย์สตรีดีเด่นได้รับการคัดเลือกพร้อมกันถึง 3 คน ได้แก่ “พญ.สมพิศ จำปาเงิน” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของฉายา “คุณหมอนักพัฒนา” ที่แสดงฝีมือกอบกู้วิกฤติการเงินโรงพยาบาลชุมชนหนองหญ้าไซ และโรงพยาบาลอู่ทอง จนพลิกฟื้นกลับคืนมาได้อย่างน่าทึ่ง สร้างขวัญและกำลังใจอย่างมากแก่บุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอตั้งปณิธานว่าจะมุ่งมั่นทำงานอย่างสุดความสามารถไปจนถึงวันเกษียณเพื่อชาวชนบทและชาวสุพรรณบุรี ตอบแทนบ้านเกิด เมืองนอนที่ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้

อีก 2 แพทย์สตรีดีเด่นที่ได้รับการยกย่องในปีนี้เช่นกันคือ “พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และ “พญ.วิจิตรา แพงขะ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งสองท่านมุ่งมั่นต่อสู้กับความขาดแคลนกันดารของพื้นถิ่น ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ เพื่อดูแลประชาชนให้มีคุณ ภาพชีวิตที่ไม่ด้อยไปกว่าพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อมมากกว่า โดยใช้ทักษะด้านการบริหารและบริการด้วยหัวใจ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ยังได้มอบรางวัลแก่ 3 แพทย์สตรีตัวอย่าง ที่เสียสละความสุขส่วนตัว และอุทิศตนมาตลอดชีวิตการทำงานหลายทศวรรษเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ อันประกอบด้วย “ศ.เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์” จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีบทบาทสำคัญในการคิดค้นสูตรสารน้ำทางปากสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันตั้งแต่ที่บ้าน ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในชนบทลดลงอย่างต่อเนื่อง “ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุนันทา พลปัถพี” จากภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีบทบาทโดดเด่นในการต่อสู้รณรงค์ให้คนไทยงดการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง และ “ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักต่อสู้พัฒนาระบบการศึกษาของวงการแพทย์ไทย เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ.

เพื่อยกย่องและเชิดชูแพทย์สตรีที่อุทิศตนเพื่อรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งถือเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่สังคมไทย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้การนำของ “ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์”... 4 ต.ค. 2560 15:15 4 ต.ค. 2560 15:24 ไทยรัฐ