วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลักษณะเฉพาะตัวของปลาหางนกยูง

ไม่ใช่มีเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน แต่ในสัตว์เล็กๆอย่างปลาหางนกยูง ก็มีลักษณะเฉพาะตัวของมันเช่นเดียวกัน แถมยังซับซ้อนซ่อนอยู่ลึกทีเดียว แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้กับปลาหางนกยูงชนิดดั้งเดิมที่พบในประเทศตรินิแดด (Trinidadian guppy)

นักวิจัยได้ออกแบบสถานการณ์กระตุ้นระดับความเครียดของปลา เพื่อสังเกตพฤติกรรมที่แตกต่างของปลาแต่ละตัว เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย พวกเขาพบว่าปลาหางนกยูงต่างมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการรับมือกับสถานการณ์ที่ทำให้พวกมันเกิดความเครียด หลายตัวพยายามที่จะหลบซ่อน บางตัวพยายามหลบหนี และบางตัวก็สำรวจอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลาหางนกยูงนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ทุกตัวจะเคร่งเครียดในสถานการณ์ที่เครียดมากขึ้น

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้นักวิจัยวางเป้าหมายการศึกษาขั้นตอนต่อไป โดยจะมุ่งเน้นไปที่ลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการวิวัฒนาการและกลยุทธ์พฤติกรรมที่แตกต่างกันของสัตว์เหล่านี้.

ไม่ใช่มีเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน แต่ในสัตว์เล็กๆอย่างปลาหางนกยูง ก็มีลักษณะเฉพาะตัวของมันเช่นเดียวกัน แถมยังซับซ้อนซ่อนอยู่ลึกทีเดียว ... 4 ต.ค. 2560 14:00 4 ต.ค. 2560 16:56 ไทยรัฐ