วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ของดีถิ่นธาตุทอง “เม็ดมะม่วง 4รส”


วันนี้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศ...!

โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้ตำบลต่างๆใช้ทำกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน พร้อมกับบริหารจัดการด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่เบื้องหลัง

งานนี้เทศบาล ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน จึงน้อมนำทฤษฎีและแนวทาง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานไว้มาปรับใช้ในงานนี้

นายประพันธ์ ทรัพย์พิพัฒนา รองนายกเทศมนตรี เปิดเผยว่าหลังจากเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณนี้ จึงนำไปสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านหนองเสือช่อ ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 7 ใช้ทำกิจกรรม

ทั้งนี้ เนื่องจาก อ.บ่อทอง เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรปลูกมะม่วงหิมพานต์จำนวนมาก วิธีการส่งเสริมจึงให้นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีคุณภาพพร้อมกับวางแผนการตลาด ที่นอกจากขายภายในประเทศยังเตรียมส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย

ด้วยกระบวนการแปรรูปบวกกับประสบการณ์และข้อมูลของภาครัฐ จึงออกมาเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 4 รสชาติ มีทั้งแบบรสเค็ม รสเคลือบช็อกโกแลต รสสมุนไพร และ Hot Spicy รสจี๊ดจ๊าด

ราคาจำหน่ายกระปุกละ 50 บาท หากสนใจติดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเสือช่อ บริเวณชุมชนที่ 8 หมู่ 7 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี หรือโทรศัพท์ 08-1150-5665 และ 08-9932-0858

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากส่วนราชการให้การสนับสนุนงบประมาณ ส่วนชาวชุมชนนำไปทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติ

เพื่อก้าวสู่จุดหมายปลายทางการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างยั่งยืน...!

วิทูร คำวิมาน/รายงาน

วันนี้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศ...! 4 ต.ค. 2560 13:50 4 ต.ค. 2560 13:50 ไทยรัฐ