วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟภ.ภาคใต้ ตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

มอบเครื่องตัดไฟ ภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผอ.กฟภ.เขต 2 (ภาคใต้) เป็นประธานมอบเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว ในโครงการ “ส่งใจไฟฟ้าปลอดภัยให้น้อง” ให้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช.

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้เป็นประธานมอบเครื่องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วในโครงการ “ส่งใจไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)

นายวิวัฒน์ ชวาลิต ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ว่า เนื่องในโอกาสที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบปีที่ 57 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และโรงเรียนการช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 จึงร่วมกับมูลนิธิฮอทไลน์และเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลนิธิไทยรัฐ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว ให้กับโรงเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 57 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวน 54 โรง และโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ จำนวน 3 โรง ให้แล้วเสร็จทุกโรงเรียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) ที่มีนายสมปอง ขาวสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ เป็นโรงเรียนแห่งที่สองที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) โดยก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2560 ติดตั้งให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านโต๊ะหมิง) อ.เมือง จ.ตรัง เป็นแห่งแรก ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา.

ภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผอ.กฟภ.เขต 2 (ภาคใต้) เป็นประธานมอบเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว ในโครงการ “ส่งใจไฟฟ้าปลอดภัยให้น้อง” ให้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช... 4 ต.ค. 2560 11:08 4 ต.ค. 2560 11:46 ไทยรัฐ