วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายรอง ผวจ.

โดย ซี.12

กระบวนการคัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจึงมีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยน รอง ผวจ.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว 48 รายก่อน ดังนี้

1.นายปริญญา โพธิสัตย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผวจ.ชัยนาท 

2.นายอนุรัฐ ไทยตรง รอง ผวจ.สงขลา เป็น รอง ผวจ.บุรีรัมย์

3.นายสมบูรณ์ ศิริเวช รอง ผวจ.นครปฐม เป็น รอง ผวจ.เชียงราย

4.นายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็น รอง ผวจ.นครปฐม

5.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น

6.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ลำปาง เป็น รอง ผวจ.ตาก

7.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็น รอง ผวจ.ลำปาง

8.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รอง ผวจ.สุโขทัย เป็น รอง ผวจ.พิษณุโลก

9.นางสาวปาณี นาคะนาท รอง ผวจ.ลำพูน เป็น รอง ผวจ.นครนายก

10.นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผวจ.ลำพูน

11.นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รอง ผวจ.ตรัง เป็น รอง ผวจ.พังงา

12.นางณิทฐา แสวงทอง รอง ผวจ.ราชบุรี เป็น รอง ผวจ.พิจิตร

13.นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.สกลนคร

14.นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.พะเยา เป็น รอง ผวจ.มุกดาหาร

15.นายกมล เชียงวงค์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.สมุทรปราการ

16.นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็น รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด

17.นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็น รอง ผวจ.สระแก้ว

18.นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผวจ.มหาสารคาม

19.นายมงคล อดทน รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผวจ.ชัยภูมิ

20.นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผวจ.สุโขทัย

21.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็น รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี

22.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็น รอง ผวจ.ตาก

23.นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น

24.นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็น รอง ผวจ.อุดรธานี

25.นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.นครราชสีมา

26.นางสาวดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็น รอง ผวจ.พัทลุง

27.นายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.นราธิวาส

28.นายชาญศักดิ์ ถวิล รอง ผวจ.ตราด เป็น รอง ผวจ.พังงา

29.นายดนัย เจียมวิเศษสุข รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น รอง ผวจ. ตราด

30.นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.ระนอง เป็น รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช

31.นายผล ดำธรรม รอง ผวจ.ลพบุรี เป็น รอง ผวจ.ปทุมธานี

32.นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.อุทัยธานี เป็น รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์

33.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อ่างทอง เป็น รอง ผวจ.อุทัยธานี

34.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.ลำปาง เป็น รอง ผวจ.พะเยา

35.นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผวจ.เพชรบุรี

36.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.สตูล เป็น รอง ผวจ.เลย

37.นายราชิต สุดพุ่ม รอง ผวจ.ยะลา เป็น รอง ผวจ.สงขลา

38.นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.ยะลา

39.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็น รอง ผวจ.สมุทรปราการ

40.นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็น รอง ผวจ.สิงห์บุรี

41.นายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผวจ.สุพรรณบุรี

42.นายประสงค์ คงเคารพธรรม รอง ผวจ.หนองคาย เป็น รอง ผวจ.สิงห์บุรี

43.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.อุบลราชธานี

44.นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.แพร่ เป็น รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด

45.นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็น รอง ผวจ.แพร่

46.นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รอง ผวจ.สระแก้ว เป็น รอง ผวจ.สุรินทร์

47.นายรณรงค์ นครจินดา รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.สระแก้ว

48.นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผวจ.มุกดาหาร

แล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาเป็นรอง ผวจ.ใหม่ 42 ราย.

“ซี.12”

กระบวนการคัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจึงมีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยน รอง ผวจ.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว 48 รายก่อน ดังนี้ 4 ต.ค. 2560 10:50 4 ต.ค. 2560 12:51 ไทยรัฐ