วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดรายงานประสิทธิภาพ 6 สนามบิน ทอท. จุดเชื่อมโยงสำคัญการเดินทางและขนส่ง

เปิดรายงานประสิทธิภาพ 6 สนามบิน ทอท. จุดเชื่อมโยงสำคัญการเดินทางและขนส่ง

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้จัดทำรายงาน AOT Gateway Index Report เดือน ก.ค.60 ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. โดยได้แยกประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง พบว่าขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร โดยมีจำนวนเที่ยวบิน ขาขึ้น-ลง รวม 70,028 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.5% จากช่วงปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 33,630 เที่ยวบิน และระหว่างประเทศ 36,398 เที่ยวบิน ขณะที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 11.2 ล้านคน ที่น่าสนใจคือ ในจำนวนนี้มีผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้าออก 5.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.7% จากปีก่อน เป็นคนจีนมากสุดถึง 34% ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศขาเข้าและขาออก พบว่า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 13.4% หรือ 121,078 ล้านตัน สอดคล้องกับมูลค่าส่งออกไทยที่ปรับขึ้น 14.3%

รายงานยังได้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ ทอท. กับสนามบินชั้นนำสิงคโปร์และมาเลเซีย ปรากฏว่ามีผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานไทย 6.5 ล้านคน สูงกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ที่ 4.3 ล้านคน และ 5.4 ล้านคน ตามลำดับ สะท้อนว่าท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการเดินทางและขนส่ง สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้