วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชงไทยเจ้าภาพประชุมฯผู้สูงอายุโลก

ชงไทยเจ้าภาพประชุมฯผู้สูงอายุโลก

  • Share:

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังนพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมคณะเข้าพบและร่วมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุว่า สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในหลายเรื่อง อาทิ ขยายการจ้างงานของผู้สูงอายุ การเพิ่มสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ยากลำบาก การเพิ่มงบประจำปีในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งงบดังกล่าวนอกจากเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงประมาณร้อยละ 10-15 ได้รับการดูแลแล้ว ยังสามารถเกิดการจ้างงานในชนบทได้ประมาณ 15,000 คน อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังมีปัญหาจากระเบียบปฏิบัติของบางหน่วยงาน ซึ่งสมาคมฯได้เสนอให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านงบเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุโลกครั้งที่ 3 ในปี 2565 เนื่องจากไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้