วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเจี๊ยบ' ทำคลอดโผ 'รองผู้การฯ ราบ-ม้า-ปืน-รพศ.' ผงาดเพียบ

ทำคลอดโผ "รองนายพล-ผู้การกรมฯ" ขยับ ราบ-ม้า-ปืน-รบพิเศษ ผงาด 385 ตำแหน่ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 602/2560 ให้นายทหารรับราชการ ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารระดับรองนายพลและพันเอกพิเศษ โดยรายชื่อส่วนใหญ่เป็นการปรับย้ายตามวงรอบ จำนวน 385 นาย โดยมีตำแหน่งน่าสนใจ อาทิ พ.อ.ถนัด พูนนายม รอง ผบ.ป.2 รอ. ขึ้นเป็น ผบ.ป.2 รอ. พ.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รอง ผบ.มทบ.11 ขยับเป็นรอง ผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.ร.19 เป็นรองผู้ รอง ผบ.พล.ร.9 พ.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.19 พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ รอง ผบ.ร.9 เป็น ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 พ.อ.สุธี เจียมสกุล รอง ผบ.ป.9 เป็น ผบ.ป.9

พ.อ.สวราชย์ แสงผล ผบ.ร.8 เป็น รอง ผบ.พล.ร.3 พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว รอง ผบ.ร.3 เป็น ผบ.ร.8 พ.อ.นราธิป โพยนอก เสธ.พล.ร.6 เป็น ผบ.ร.23 พ.อ.ณัฐ ศรีอินทร์ เสธ.มทบ.35 เป็น รอง เสธ.กองทัพภาคที่ 2 พ.อ.พรหมวิศเนตร สัตถาผล รอง ผบ.ป.6 เป็น ผบ.ป.6 พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3 (รองผบ.ม.3) เป็น ผบ.ม.2

พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ รอง เสธ.พล.ร.4 เป็น ผบ.ร.14 พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผอ.กขว.ทภ.3 เป็น ผบ.ร.7 พ.อ.เรืองเดช ฟูปินวงศ์ รองผบ.ป.21 เป็น ผบ.ป.21 พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผอ.กยก.ทภ.3 เป็น ผบ.ร.4 พ.อ.เฉลิมชัย ขำเขียว รองผบ.ร.25 เป็น ผบ.ร.25 พ.อ.กรกฎ ภู่โชติ รองผบ.ป.5 เป็น ผบ.ป.5 พ.อ.สรรวิชญ์ ภูมิทักษ์วงศ์ รอง ผบ.รพศ.3 เป็น ผบ.รพศ.3 พ.อ.อุดม แก้วมหา รอง ผบ.ม.1 รอ. เป็น ผบ.ร.4 รอ. พ.อ.อาจิณ ปัทมจิตร รอง ผบ.ม.5 รอ. เป็น ผบ.ม.5 รอ. พ.อ.ไพบูลย์ พุ่มพิเชฎฐ์ ผอ.กยก.นปอ.เป็น ผบ.ปตอ.2

ทำคลอดโผ "รองนายพล-ผู้การกรมฯ" ขยับ ราบ-ม้า-ปืน-รบพิเศษ ผงาด 385 ตำแหน่ง 3 ต.ค. 2560 18:33 3 ต.ค. 2560 18:48 ไทยรัฐ