วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


คู่มือนำเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา

จัดทำคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิชัยพัฒนา, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” โดยได้เปิดตัวพร้อมนิทรรศการ “The King’s Journey” Learning Passport ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆนี้

นพ.สุภกร บัวสาย ผอ.สสค. กล่าวถึงโครงการนี้ว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพร่วมสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการพระราชดำริ ที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยเราได้จัดทำหนังสือเดินทางทั้งหมด 9 เล่ม 9 เส้นทางทั่วประเทศ

โดยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นการเรียนรู้ที่ “สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ” ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head Heart Hand (3H) ซึ่งเนื้อหาออกแบบให้ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจและการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายที่สำคัญของการจัดทำคือ การหล่อหลอมให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยพระราชา โดยศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้มีชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งศาสตร์ของพระราชาไม่มี วันล้าสมัย

หนังสือนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกรวม 90,000 เล่ม ซึ่งเยาวชนสามารถลงทะเบียนขอรับได้ในงานนิทรรศการ “The King’s Journey” Learning Passport ซึ่งจัดถึงวันที่ 4 ต.ค. นอกจากนี้ ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่ www.qlf.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มาร่วมปาฐกถาในงานในหัวข้อ “เยาวชนไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยกล่าวว่า เรามีอุปกรณ์ช่วยนำทางให้เราเข้าใจศาสตร์พระราชา ซึ่งพระองค์ทรงอยากให้เราใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางในการใช้ชีวิต ซึ่งเราต้องคิดว่าไม่ใช่แค่ชีวิตเรา เรายังต้องส่งมอบประเทศนี้ให้ลูกหลาน เราอยู่ได้ ลูกเราอยู่ได้และหลานเราต้องอยู่ได้ ถ้าเราทำลาย เรากอบโกย อนาคตลูกหลานจะเป็นอย่างไร ประเทศไทยโชคดีที่เรายังมีกิน แต่ถ้าเราไม่รู้จักเพียงพอ และไม่มีธรรมะ อนาคตประเทศจะเป็นอย่างไร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำทุกอย่างให้พวกเราเห็น ให้เราดู ทรงทำมา 70 ปีแล้ว ถ้าเรารักพ่อหลวง เราก็ควรดำเนินรอยตามพระองค์ท่าน.

จัดทำคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิชัยพัฒนา 3 ต.ค. 2560 15:59 3 ต.ค. 2560 16:02 ไทยรัฐ