วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.เด้ง 'ชลธิศ' อธิบดีป่าไม้ หลาน 'ปลอดประสพ' เข้ากรุทำเนียบฯ

ครม.เด้ง 'ชลธิศ' อธิบดีป่าไม้ หลาน 'ปลอดประสพ' เข้ากรุทำเนียบฯ

  • Share:

ครม.เด้ง "ชลธิศ สุรัสวดี" อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าทำเนียบฯ นั่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่งของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 15 พ.ค. 2558 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้