วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขาฯ กฤษฎีกา แจงร่าง พ.ร.บ.น้ำ แค่วางกรอบ ยังไม่กำหนดอัตรารีดภาษี

เลขาฯ กฤษฎีกา เผยร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ แค่วางกรอบโครงสร้าง ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเก็บภาษี เผย กมธ.เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเพิ่ม ตาม ม.77 นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณา

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ว่า ร่างกฎหมายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นการวางกรอบโครงสร้าง และแบ่งประเภทของเกษตรกร เช่น เกษตรกรรายใหญ่และรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เกษตรเชิงพาณิชย์ เป็นต้น และยังไม่ได้กำหนดอัตราเรียกเก็บภาษีใดๆ

ทั้งนี้ การกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจนนั้น จะต้องบรรจุในกฎกระทรวง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะพิจารณาว่าจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บหรือไม่ ทั้งนี้ ทราบว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อยากจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เพื่อจะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.และร่างกฎกระทรวงที่จะต้องออกตามมา เนื่องจากสิ่งที่เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประชาชน

เลขาฯ กฤษฎีกา เผยร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ แค่วางกรอบโครงสร้าง ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเก็บภาษี เผย กมธ.เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเพิ่ม ตาม ม.77 นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณา 3 ต.ค. 2560 14:18 3 ต.ค. 2560 17:26 ไทยรัฐ