วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครบรอบ 15 ปี สถาปนาดีเอสไอ สอบสวนเสร็จแล้ว 1,977 คดี

สถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 15 “อธิบดีไพสิฐ” นำเจ้าหน้าหน้าที่ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านทุจริต ระบุรับแล้วกว่า 2,000 ปิดสำนวนเสร็จสิ้น 1,977 คดี

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 3 ต.ค. 60 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เป็นประธานพิธี วันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 15 ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2545

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ดีเอสไอมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความปลอดภัย และเน้นดำเนินคดีเพื่อปกป้องและรักษารายได้ของรัฐ รวมทั้งป้องกัน ปราบปราม ขบวนการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการปรับปรุงภารกิจและอำนาจหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 รับผิดชอบดำเนินคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายถึง 37 ฉบับ กว่า 100 ฐานความผิด

"และยังมีคดีพิเศษอื่นๆ ที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษเฉพาะเรื่องอีกด้วย ทำให้อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ ซึ่งเป็นคดีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศในด้านต่างๆ มีจำนวนมากขึ้นไปด้วย ในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ มิได้เป็นผลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังมีพันธมิตรในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จนเกิดผลดีต่อทางราชการและสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบ 15 ปี ในวันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอมอบความภาคภูมิใจนี้แด่พันธมิตรทุกท่าน และเชิญท่านก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่ทำลายสังคมอันน่าอยู่ของประเทศไทย" พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลา 15 ปี ดีเอสไอ มีการสอบสวนดำเนินคดีไปแล้ว 2,373 คดี โดยสอบสวนเสร็จแล้ว 1,977 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 396 คดี นอกจากนั้น ยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษถึง 2,514 เรื่อง ที่ดำเนินการเสร็จ 2,311 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 203 เรื่อง.