วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท ตั้งงบกลาง 9.76 หมื่นล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ตั้งงบกลาง 9.76 หมื่นล้านบาท ให้ ก.คลังควบคุมดูแล มีผล 1 ต.ค.60

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ตั้งเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจํานวน 9.76 หมื่นล้านบาท  

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ตั้งงบกลาง 9.76 หมื่นล้านบาท ให้ ก.คลังควบคุมดูแล มีผล 1 ต.ค.60 2 ต.ค. 2560 17:38 2 ต.ค. 2560 18:02 ไทยรัฐ