วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘ชีพ จุลมนต์’ ปธ.ศาลฎีกาคนที่ 44 มอบนโยบายข้าราชการศาล

‘ชีพ จุลมนต์’ ปธ.ศาลฎีกาคนที่ 44 มอบนโยบายข้าราชการศาล

  • Share:

“ชีพ จุลมนต์” ปธ.ศาลฎีกาคนที่ 44 มอบนโยบาย ข้าราชการศาล รวดเร็ว เป็นธรรมปราศจากอคติ ประชาชนเข้าถึงง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย พัฒนาความสามารถข้าราชการ

วันที่ 2 ต.ค.60 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในวันนี้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 44 ที่ขึ้นดำรงตำเเหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการศาลยุติธรรม 4 ข้อ ประกอบด้วย

1. ดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้การอำนวยการยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง

2. พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ให้ยึดมั่น ประมวลจริยธรรมในการดำรงตน

3. เพิ่มการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหาร จัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสะดวกรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

4. ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้