วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนังสือเก่าแก่

หนังสือโบราณเกี่ยวกับศาสนาที่เขียนด้วยลายมือ เป็นของพระชั้นผู้ใหญ่ชื่อ Rabbula ในสมัยเมโสโปเตเมีย ซึ่งมีชีวิตเมื่อราวๆ 350 ปีที่แล้วในเมืองแห่งหนึ่งใกล้เมืองอเลปโป ประเทศซีเรีย เอกสารโบราณนี้จัดแสดงในงาน “Oriental Christians : 2000 Years of History” เป็นงานที่แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 2000 ปีของชาวคริสเตียนในเอเชียตะวันออก จัดที่สถาบันอาหรับโลกในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส.